Satellite Symposia

WEDNESDAY, 7 FEBRUARY 2018

SATELLITE SYMPOSIA
11:30 – 13:00 CSL Behring (view Programme) – Auditorio A / Plenary Hall
Bayer (view Programme) – Madrid
Octapharma (view Programme) – Roma
13:00 – 14:00 Lunch Break
14:00 – 15:30 Novo Nordisk (view Programme) – Auditorio A / Plenary Hall
Grifols (view Programme) – Madrid
Pfizer (view Programme) – Roma
15:30 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 17:30 Sobi (view Programme) – Auditorio A / Plenary Hall
Roche (view Programme) – Madrid
17:30 – 18:00 Coffee Break
18:00 – 19:30 Shire (View Programme) – Auditorio A / Plenary Hall